anlaşılmaz

anlaşılmaz
sif. Başa düşülməyən və ya başa düşülməsi çətin olan, mənası aydın olmayan. Anlaşılmaz söz. Anlaşılmaz fikir. Kütlə üçün yazılan kitablarda qəliz və anlaşılmaz sözlər işlətməməli. – Gecə yarısı avam camaat məclislərə dolub, mollanın ərəbcə dediyi anlaşılmaz ibarələri dinlər, sonra hər kəs evinə qayıdardı. H. S.. // İzah edilə bilməyən, səbəbi bilinməyən, qəribə, təəccüblü, müəmmalı. Anlaşılmaz hadisə. Anlaşılmaz hərəkət. – İndi <Züleyxa> daxi- lində anlaşılmaz bir narahatlıq, bir iztirab duyurdu. M. İ.. Dərs otağına dərin və anlaşılmaz bir sükut çökmüşdü. M. Hüs.. Nədən isə bu gecə qoca arxivçinin qəlbində sevinc ilə qarışıq anlaşılmaz bir hiss vardı. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • anlaşılmaz — sf. Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak Eve gelip de onu görünce anlaşılmaz bir üzüntü içinde kaldı. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gayr -i kâbil-i fehm — [ ﻢﻬﻓ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﻏ ] anlaşılmaz …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • düğümünü çözmek — anlaşılmaz bir şeyi anlaşılır duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • GAMIZ — Anlaşılmaz, anlaşılması güç. * Kapalı ve karışık söz. * Çukur yer. * Zayıf kişi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LÂYU'KAL — Anlaşılmaz, akıl ermez. Akıl ile idrak olunmaz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LÂYÜFHEM — Anlaşılmaz. Fehmedilmez …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAGAMGUM — Anlaşılmaz söz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • qar-qur — təql. 1. Anlaşılmaz səs, danışıq. Qar qur etmək (salmaq) – səs küy etmək (salmaq), hamı birdən bərkdən anlaşılmaz sözlər danışmaq. Elan işçiləri həyəcana saldı, <onlar> zavodun həyətinə yığılıb qar qur salmağa başladılar. H. N.. 2. Körpə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ezip büzmek — ezip parçalayarak tamamen değiştirerek kullanılmaz veya anlaşılmaz duruma getirmek Bütün ecnebi kelimeleri ezip büzüp anlaşılmaz hâle getirip öyle kullanıyorlar. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • donqultu — is. Yavaşcadan, anlaşılmaz halda öz özünə danışma. // Anlaşılmaz sözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”